Sau một thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 05 đồng chí:01. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh02. Đồng chí Võ Thị Chi03. Đồng chí Võ Thị Hồng Mơ04. Đồng ...