Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2013 trên cơ sở tách trường MN Ba Trại, Trường MN Ba Trại B đã khẳng định chất tại ượng tại huyện Ba Vì nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MN Ba Trại B thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng GD huyện, của sở giáo dục tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.