HƯỞNG ỨNG CUỘC THI

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI

Công văn số 689/PGDĐT V/v hưởng ứng cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu" năm 2019; "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác" lần thứ III, năm học 2019-2020.