Khoa học chứng minh rằng trẻ em ngủ đủ giấc thường khỏe mạnh, hoạt động tốt hơn ở trường và có hành vi cũng như ký ức phát triển hơn. Tuy nhiên, khi trẻ đang ngủ ngon làm sao để đánh thức bé dậy, đó có thể không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho cha mẹ.